Privacy verklaring

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in het kader van de door u verstrekte opdracht en in relatie met het zakelijk contact met u.

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen in het kader van onze zakelijke relatie met u. Uw persoonsgegevens worden nooit doorverkocht. Uw persoonsgegevens worden altijd vertrouwelijk verwerkt en veilig opgeslagen. Onbevoegden krijgen geen toegang tot de gegevens.  

Tenslotte: www.vincentiusoldenzaal.nl verzamelt geen enkele informatie over u. Wij maken geen gebruik van cookies. U mag ons te allen tijde vragen u inzage te geven in uw persoonsgegevens en om deze te wijzigen of te verwijderen.


Disclaimer

De website www.vincentiusoldenzaal.nl en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde links naar bedrijven of organisaties waarmee wij samenwerken, zijn eigendom van Stichting Vincentius Oldenzaal. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Vincentius Oldenzaal.

De inhoud van deze website en andere uitingen van Stichting Vincentius Oldenzaal op internet zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Stichting Vincentius Oldenzaal wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Stichting Vincentius Oldenzaal behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen via secretaris@vincentiusoldenzaal.nl